Na trhu od roku 1996

Bezvýkopová výstavba vodovodu

Zabýváme se výstavbou vodovodů pomocí bezvýkopových technologií. Při této technologii není nutné provádět výkop po celé délce trasy vodovodu, protože značnou část trasy je pokládka prováděna za pomoci velmi přesného horizontálního vrtání a to v délkách až 200 metrů. Tento způsob výstavby je proto velmi efektivní a ekonomický v porovnání s obvyklými, zastaralejšími způsoby výstavby.

Hlavní výhody bezvýkopových technologií

  • cena realizace je znatelně nižší oproti realizaci pomocí běžných povrchových výkopů
  • odpadá nutnost odstranění povrchových překážek a jejich zpětné uvedení do původního stavu
  • odpadá nutnost přípravy povrchových omezení (např. chodců, dopravy, příprava oplocení a další)
  • realizace projektů se nejen díky výše zmíněným výhodám výrazně urychluje
  • kvalita provedení odpovídá kvalitě jako při běžných povrchových výkopech

Postup výstavby

Před samotnou výstavbou je potřeba nejdříve plánovanou trasu zaměřit a prověřit možnosti realizace vrtu s ohledem jak na přítomnost stávajících inženýrských sítí, tak i dalších možných překážek a těles v trase, které je nutné vzít na vědomí. To vše proto, aby následně samotná realizace vrtu proběhla úspěšně a bez narušení nebo poškození jiných vedení či těles v plánované trase.

Jakmile je trasa ověřena a zaměřena, připraví se počáteční a koncové povrchové výkopy mezi nimiž se již následně provádí velmi přesné, vysílačem řízené horizontální vrtání z jednoho povrchového výkopu do druhého. Jakmile jsou výkopy mezi sebou provrtány, provede se další vrtání vhodnými rozšiřovacími vrtnými hlavami, dokud není dosaženo požadovaného průměru horizontálního vrtu. Při finálním vrtání na požadovaný rozměr je spolu s vrtáním vtahováno také potrubí. Po proplachu, čištění a montážních pracích (napojení vodovodů a dalších) jsou povrchové výkopy uvedeny do původního stavu a tím je projekt výstavby ukončen.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů