Na trhu od roku 1996

Tlaková kanalizace

Provádíme bezvýkopové vrtání tlakové kanalizace. Tlaková kanalizace je moderní řešení kanalizace založené na přetlaku uvnitř kanalizační sítě a je tedy nezávislé na spádu vedení potrubí. Obvykle se s tímto řešením kanalizace setkáme v menších městech a obcích, v okrajových lokalitách nebo také u developerských projektů. Samotná výstavba tlakové kanalizace nevyžaduje oproti běžné kanalizaci velké množství výkopových prací. A samozřejmě, provádí-li se výstavba tlakové kanalizace bezvýkopovou metodou, dochází k dalším výrazným úsporám i urychlením její realizace.

Odpady z domácností se u tlakové kanalizace svádí do plastových jímek, které jsou rozmístěny u jednotlivých objektů (vzácně pak více objektů využívá jednu jímku společně). Jímky mají obvykle průměr 1 metr a hloubku obvykle 2 metry. U větších objektů je to samozřejmě více, včetně výkonnější čerpací technologie.ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů